Könyv

visit

PROPAGANDA ÉS NÉPNEVELÉS A SZOMSZÉDOK TELEREGÉNYBEN

A kultikus Szomszédok olyan népnevelést, propagandát folytat, amely egy morális, erkölcsi normák szerinti értékrendet közvetít. Példát mutat nekünk, mintákat állít fel, amelyek követendőek és ellenpéldákat, melyeket el kell utasítani – mindez pedig pontosan visszatükröződik a szereplőkben és azok megkonstruálásában is. A cselekmény, a történet szerves része egy-egy próbatétel, melyet a főszereplőknek kell kiállniuk, akik az erkölcs bajnokai, pozitív hősök, szemben az ő életüket megkeserítőkkel. Egy idealizált, végletekben gondolkodó univerzumot tár elénk, melyben a három család és barátai próbálnak boldogulni, nyugodt körülmények között élni kis életüket, mentesen minden rossztól, irigységtől, gonoszságtól, pénzéhségtől vagy káros szenvedélytől. Mindez nagyon mesebelien hangzik, és az is – ez egy „moralizáló mese” emberségről, szolidaritásról, jóságról szóló üzenetek tömkelegével. Emellett pedig számos olyan kritikát fogalmaz meg mind a rendszerrel, mind a társadalommal szemben, melyek sajnos még ma is aktuálisak.

A könyv a sorozat propagandisztikus, illetve népnevelő elemeit tematizálja, kategorizálja (tervben van egy javított, bővített kiadás).
Paraméterek: A5-ös, 100 oldalas, színes borítós, és ragasztott.